logo

नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) को १९ औं बार्षिक साधारणसभाको सूचना

नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) को १९ औं बार्षिक साधारणसभाको सूचना

यस नेपाल उद्योग परिसंघको १९ औं बार्षिक साधारणसभा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट समुद्घाटन हुने गरी निम्न मिति, समय र स्थानमा आयोजना गर्ने तय गरिएको व्यहोरा सम्पुर्ण सदस्य महानुभावहरुमा सहर्ष जानकारी गराउंदछौं । 

साधारणसभाको समुद्घाटन तथा पहिलो सत्र :

मिति :  २०७९ श्रावण ८ गते, आईतवार 
स्थान : द सोल्टी काठमाडौं, ताहाचल 

साधारणसभाको दोश्रो तथा बन्द सत्र : 

मिति : २०७९ श्रावण ८ गते, आईतवार 
स्थान : द सोल्टी काठमाडौं, ताहाचल 

साधारणसभाको दुवै सत्रमा सहभागी हुनको लागी सम्पुर्ण सदस्य महानुभावहरुमा यसै सूचना मार्फत आग्रह गर्दछौं । साधारणसभा सम्बन्धि विस्तृत जानकारी सदस्यज्यूहरुलाई पत्र मार्फत जानकारी गराईनेछ र साथै परिसंघको यसै वेबसाईटमा समेत राखिने छ । यस सम्बन्धि थप जानकारी आबश्यक परेमा परिसंघको सचिवालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं । 

महानिर्देशक 

नेपाल उद्योग परिसंघ

ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं ।

फोन : ५११११२२, ५११११२३ 

Email: cni@cnind.org, AGM@cnind.org

Website: www.cni.org.np
 

Be part of

Make In Nepal
Swadeshi Initiative

The 'Swadeshi Movement' is a national movement that has been working towards empowering domestic manufacturers and improving their standards of living. The movement aims to provide substantial growth in the national GDP and make the Nepalese economy more self sufficient. It would reduce our dependence on imported goods from foreign countries in order to fulfil our citizen's needs.

Visit Site

Become a CNI Member

Create a "Prosperous Nepal", wherein this prosperity reaches across the country to all our fellow citizens.

TOP