logo

CNI Budget Implementation Plan

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट बक्तव्यमा समावेश आर्थिक विकास, औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा लगानीको वातावरण सुधार सम्बन्धी विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरिनु पर्ने कार्यहरूको विवरण

Become a CNI Member

Create a "Prosperous Nepal", wherein this prosperity reaches across the country to all our fellow citizens.

TOP