logo

राष्ट्रिय परिषद निर्वाचनको मतदाता नामावली

नेपाल उद्योग परिसंघ

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय

 

मिति २०७८ साल श्रावण ६ गते बुधवार हुने राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरुको निर्वाचनको लागी मतदाताहरुको नामावलीका लागि तल क्लिक गर्नुहोस । 

 

राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरुको निर्वाचनको मतदाता नामावली

 

शैलनाथ गौतम

निर्वाचन अधिकृत

नेपाल उद्योग परिसंघ

Become a CNI Member

Create a "Prosperous Nepal", wherein this prosperity reaches across the country to all our fellow citizens.

TOP