logo

News Archive

नेपालको सन्दर्भमा स्टार्टअप व्यवसायको परिभाषा तय गरी नीति निर्माणमा सहजीकरण

नेपालको सन्दर्भमा स्टार्टअप व्यवसायको परिभाषा तय गरी नीति निर्माणमा सहज

28-Feb-2022 Read More
CNI prides to be a part of the Humanitarian aid

A historic moment for Nepal. CNI prides to be a part of the Humanitarian aid to the people of Afghanistan.

24-Feb-2022 Read More
Meeting between the CNI delegates and the Bangladeshi counterparts

Recent meeting between the CNI delegates and the Bangladeshi counterparts, where both parties agreed to aid and hoist the economic activities between the two countries.

13-Feb-2022 Read More
ELMS परियोजनाको पाँचौ बोर्ड बैठक सम्पन्न

Establishing an Employer led Labour Market Secretariat (ELMS) परियोजनाको पाँचौ बोर्ड बैठक होटेल एयरपोर्ट, सिनाम

02-Feb-2022 Read More
सरकारको नीतिका सम्बन्धमा परिसंघको धारणा

बिलेट र स्पन्ज आइरनको आयातमा सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिका सम्बन्धमा परिस

30-Jan-2022 Read More

Become a CNI Member

Create a "Prosperous Nepal", wherein this prosperity reaches across the country to all our fellow citizens.

TOP